THÉP ỐNG

THÉP HÌNH U,I,V

THÉP HỘP

THÉP TẤM

THÉP XÂY DỰNG

thông tin liên hệ
Mr Hiếu
Mảng gia công cơ khí - 0966 168 866

Mrs Ngoan
Giám đốc - 0944773547

Ms Huyền
Nhân viên kinh doanh - 02212222888

Ms Thơm
Nhân viên kinh doanh - 02212222555

THÉP ỐNG

Thép ống đen
Thép ống đen
Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm
Thép ống đúc
Thép ống đúc

THÉP HÌNH U,I,V

Thép hình chữ U
Thép hình chữ U
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép chữ H
Thép chữ H
Thép chữ C
Thép chữ C

THÉP HỘP

Thép hộp đen
Thép hộp đen
Thép hộp đen
Thép hộp đen
Thép hộp kẽm
Thép hộp kẽm
Thép hộp kẽm
Thép hộp kẽm

THÉP TẤM

Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm đục lỗ
Thép tấm đục lỗ
Thép tấm gân
Thép tấm gân
Thép tấm cán nóng
Thép tấm cán nóng

THÉP XÂY DỰNG

Thép cuộn
Thép cuộn
Thép cuộn
Thép cuộn
Thép cây
Thép cây
Thép cây
Thép cây

GIA CÔNG CƠ KHÍ