THÉP ỐNG

THÉP HÌNH U,I,V

THÉP HỘP

THÉP TẤM

THÉP XÂY DỰNG

thông tin liên hệ
Mr Hiếu
Mảng gia công cơ khí - 0966 168 866

Mrs Ngoan
Giám đốc - 0944773547

Ms Huyền
Nhân viên kinh doanh - 02212222888

Ms Thơm
Nhân viên kinh doanh - 02212222555

Thép Hình V

Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V
Thép hình chữ V